Garanti

GARANTI OG REKLAMASJONSBETINGELSER

2 års garanti og 5 års reklamasjonsrett på alle produkter med unntak av varmefolie og varmekabel som har 20 års garanti/reklamasjon.
Garantien og reklamasjonsretten dekker ikke normal slitasje, elde, uhell under bruk, bruks- eller installasjonsfeil. Monteringsanvisning for produktet må leses og følges. Defekte produkter byttes i nye produkter.
Reisetid, arbeidspenger etc dekkes ikke. Elvarmebutikken/produsent har ikke ansvar for tap eller følgeskader i forbindelse med bruk av våre produkter, som f.eks. demontering/montering av innredninger og byggningskonstruksjoner.

Garanti og Reklamasjonsretten gjelder mot fremvisning av kvittering og riktig utfylte garantiskjemaer fra produktets monteringsanvisning. Elektriske produkter for fast montasje må være installert av autorisert elektroinstallatør.

Ved heving av kjøp/tilbakebetaling, må også kvittering fremvises.
 
Elvarmebutikken følger Forbrukerombudets standard salgsbetingelser med følgende fravik:
ECOFLOOR ferdigkoblet varmefolie er utvidet til 20 års garanti
ECOFLOOR Varmekabel ADPSV er utvidet til 20 års garanti 
 

Oppdatert april 2018