Panelovner

En panelovn av den klassiske sorten er kanskje den rimeligste formen for oppvarming hva gjelder installasjonskostnader. De er enkle av konstruksjon, men varmer opp et rom effektivt.

Ja, det finnes ovnsløsninger som er mer energieffektive, som f.eks. IR-ovner, men fordelen til panelovner er at alle kan installere den raskt selv. De skrus enkelt opp i veggfestet og plugges i stikkontakten. Den avgir dessuten varmeenergien raskt og er enkel å regulere. Overflaten blir heller ikke særlig varm, siden varmeenergien blir sirkulert ut i rommet via rister. Disse ristene gjør dessuten at små barnefingre ikke klarer å komme i kontakt med vameelementene. Med en god innebygd termostat får du sikker, presis oppvarming til akkurat den komforten du ønsker.